Projectmanagement

Onze projectmanagers dragen zorg voor een juiste uitvoering van uw projecten binnen de gestelde termijnen en budgetten. Het is vanzelf-sprekend dat de projectmanagers beschikken over uitstekende leidinggevende kwaliteiten en sociale vaardigheden. Samen met u maken zij een plan van aanpak en zorgen zij voor een correcte uitvoering met alle mensen en middelen die daar voor nodig blijken.

Wij werken volgens de PRINCE2 methodiek, een veelgebruikte methode voor projectmanagement. PRINCE staat voor 'PRojects In Controlled Environments' en is oorspronkelijk ontwikkeld in de ICT, maar PRINCE2 is algemeen toepasbaar op alle projecten en kent een grote flexibiliteit.

Specialismen

Informatie, Communicatie en Technologie
Het succes van een ICT-project wordt in sterke mate bepaald door de vaardigheden, kennis, ervaring en enthousiasme van de projectmanager. Onze projectmanagers beschikken over het enthousiasme, kennis, ervaring en de vaardigheden die nodig zijn om uw ICT-projecten, van migratie- en systeemontwikkelingtrajecten tot grote businesscases, in goede banen te leiden.
Internetstrategie
Een goede website betekent nog niet dat daarmee uw vindbaarheid op het internet is gewaarborgd, daar is meer voor nodig. Onze projectmanagers beschikken over de juiste kennis en kwaliteiten om voor u een optimale internetstrategie te ontwikkelen.

Cases


Stichting Zorg & Service

Ontwikkeling van de kantoorautomatisering voor meerdere vestigingen van de zorgonderneming. Hiervoor zijn Windows 2003 servers met Exchange ingezet. Medewerkers kunnen met behulp van beveiligde VPN’s via ISA-servers inloggen op het netwerk en gebruik maken van de netwerkinfrastructuur en bijbehorende netwerkdiensten.

Pink Roccade

Projectmanagement en probleemmanagement voor twee grote cliënten. Bij deze klanten Citrix projecten uitgevoerd en de uitrol van CMStation5. Dit laatste project bestaat uit de standaardisatie van alle werkplekken, het serverpark en de centrale beheermodules binnen de organisatie. Tevens de verantwoordelijkheid voor het gehele beheer van de kantoorautomatisering voor de twee cliënten.

Barentz

Projectmanagement voor het vooronderzoek en de implementatie van een ERP oplossing (Navision) voor de Europese vestigingen van deze onderneming, alsmede het opzetten van dataverbindingen (EDI) tussen klant en leverancier ten behoeve van de vervanging van de papieren documentenstroom (zoals orders, facturen e.d.).