Privacy Policy

Ineo.net hecht grote waarde aan de privacy van de bezoekers van onze website. Hier kunt u lezen hoe wij omgaan met informatie die wij via deze website over onze bezoekers verkrijgen.

Server log files:
De server waarop onze website is ondergebracht, houdt log bestanden bij, zoals alle servers doen. Wij gebruiken de data uit deze log bestanden (IP adressen, browser types, bezoektijden, bezochte pagina's, bestanden die gedownload zijn) voor de volgende doeleinden:

- Om problemen met de server te diagnosticeren.
- Om informatie over de frequentie van het bezoek aan onze site, de voorkeur voor informatie en de gebruikte browser types bij te houden.

Met deze informatie proberen wij onze website zo goed mogelijk af te stemmen op de voorkeuren van onze bezoekers. Deze informatie wordt door ons niet tot individuele gebruikers herleid.

Formulieren:
Via de formulieren op onze site kunnen en/of dienen gebruikers informatie verstrekken zoals hun naam, adres, voorkeuren, e-mailadres. Deze informatie wordt gebruikt om verzoeken van de lezers af te handelen en om indien nodig hierover met hen in contact te komen en de content op hun interesses af te stemmen.

Cookies:
Ineo.net maakt gebruik van 'cookies', kleine stukjes informatie die op de harde schijf van de gebruiker opgeslagen worden om het gebruik van de website te vereenvoudigen. Zo worden cookies gebruikt om de login-procedure op de site te controleren aan de hand van een geëncrypteerd paswoord. Het gebruik van cookies wordt algemeen aanvaard door gebruikers: u vindt ze dan ook op bijna alle grote websites. Schakelt u het gebruik van cookies uit in de browser, dan kunt u niet inloggen en kunnen wij u geen correcte werking van Ineo.net garanderen.

E-mails en nieuwsbrieven:
In het e-mail- en nieuwsbrievensysteem maakt Ineo.net ook gebruik van interne en externe tracking- en logmethoden om inzicht te krijgen welke uitingen het meest effectief zijn (CTR- Click-Through Rate etc.). We gebruiken deze informatie niet voor andere doeleinden dan hier omschreven, noch verstrekken wij deze gegevens aan derden. Deze gegevens zijn niet gekoppeld aan de gegevens van onze individuele bezoekers.

Reacties op artikelen:
Deze site geeft u de mogelijkheid te reageren op artikelen. Let er a.u.b. op de dat de informatie die op dit deel van de website wordt geplaatst publiekelijk toegankelijk wordt. Wees daarom voorzichtig met het vermelden van persoonlijke informatie. U post hier op eigen verantwoording.

Partner links:
Deze site bevat links naar andere websites. Ineo.net is niet verantwoordelijk voor de manier waarop deze andere websites de privacy van de bezoekers waarborgen, noch voor de inhoud van deze websites.

Vragen of opmerkingen:
Als u vragen heeft over dit privacy statement of over de interactie met onze website kunt u hierover contact met ons opnemen.

contact: info@ineo.net