Consultancy Expertise

Onze consultants adviseren en begeleiden organisaties bij projecten, productontwikkeling en strategieën, en wanneer er zich problemen voordoen of verbetering gewenst is. Hierbij kunt u denken aan personeelsmanagement, communicatie, ICT, leiderschap, kwaliteit-management en marketing.

Van onze consultants kunt u verwachten dat zij over de expertise beschikken die in uw bedrijf, al dan niet tijdelijk, ontbreekt.

De voordelen van tijdelijk personeel

Het inhuren van tijdelijke specialismen heeft voor u vele voordelen


Expertise inhuren wanneer nodig.
Ten eerste huurt u expertise pas in op momenten wanneer het echt nodig is. De behoefte voor een bepaalde expertise is vaak maar van tijdelijke aard. Het voordeel van een externe medewerker is dat hij per direct beschikbaar is en de juiste kennis en ervaring heeft. Het levert een enorme tijdwinst op omdat u zich niet bezig hoeft te houden met sollicitatieprocedures en niet vastzit aan vaste medewerkers. De externe medewerker is er voor de duur van het project en verlaat uw bedrijf weer wanneer het project naar tevredenheid is afgerond.


Objectief en onafhankelijk.
Ten tweede bieden externe medewerkers veel meer een objectieve en onafhankelijke kijk op de situatie en zij hebben minder vooroordelen bij gevoelige of politieke kwesties ten opzichte van vaste medewerkers waarmee u een langdurige arbeidsrelatie heeft.


Geen hoge personeelskosten.
Daarnaast zit u niet langdurig vast aan hoge personeelskosten en alle administratieve zaken die daar aan vastzitten, zoals ziekteverzuim, verlofregistratie, werkgeverslasten en secundaire arbeidsvoorwaarden.

Cases

Onderstaand enkele cases waarvoor wij onze expertise hebben ingezet.

Behalve onderstaande cases hebben wij werkzaamheden uitgevoerd voor de sectoren technologie, overheid, automotive, bouw en vastgoed, industrie, media, onderwijs, retail, transport en logistiek, vrijetijdsindustrie, woningcorporaties, zakelijke dienstverlening en zorg.
Campina
De doelstelling bij Campina was de inrichting van ITIL processen ten behoeve van de (toekomstige) externe ICT dienstverlener. Binnen dit project werd er een helpdesk, beheer en supportorganisatie opgezet. Daarnaast werd de beveiliging en de daarbij behorende rollen voor de gebruikersorganisatie opgezet en ingericht en werden de taken, functies en procedures voor alle medewerkers vastgelegd. Als laatste werden alle betrokken medewerkers opgeleid om met de ITIL processen om te kunnen gaan.
Kanaal 11
Dit videoproductiebedrijf had als doelstelling een extra dienst te willen bieden aan haar klanten in de vorm van video over het internet. Hiervoor hebben wij een multimediale infrastructuur opgezet waarmee video’s live en on-demand via het internet vertoond kunnen worden, gebruik makend van de allernieuwste technieken van Windows Media en Flash Video.
Thuiszorgloket
Het doel van Thuiszorgloket was het opzetten van een thuiszorg-organisatie die hoge kwaliteit zorg wil gaan bieden in de regio Zaandam Waterland. Voor dit project hebben wij ondersteuning geleverd bij de ontwikkeling van het bedrijfsplan, de marketing, de financiële planning, de ICT-omgeving, de AWBZ aanvraag en hebben we samenwerkingen opgezet met gemeente, verzekeringsmaatschappijen, ministerie en leveranciers. Daarnaast zijn wij actief betrokken geweest bij de inhoudelijke ontwikkeling van de website waar bezoekers informatie kunnen vinden over thuiszorg, kind & gezin, geestelijk welzijn en gezonde leefstijl.